Nhằm đảm bảo tính tiện lợi trong việc thanh toán, NhaTrangBooks có hình thức thanh toán sau:

I – THANH TOÁN TIỀN MẶT KHI NHẬN HÀNG (COD)

Nhân viên giao hàng của NhaTrangBooks / hoặc của các đối tác giao hàng (GHTK/ GHN / VNPost/…) sẽ thu tiền quý khách (miễn phí dịch vụ) lúc giao hàng tận nơi. Quý khách lưu ý trong trường hợp quý khách đi vắng không thể nhận hàng, quý khách vui lòng ủy thác cho người khác nhận hàng và thanh toán thay.