Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đuốc Tuệ

3,600,000
Đuốc Tuệ còn được đặt tên cho một tờ tuần báo khác ở miền Nam mấy chục năm sau. Chúng tôi gọi Đuốc Tuệ - Bắc để phân biệt.Năm 1930, Hội Nam kỳ Nghiên

Giữ Thơm Quê Mẹ

760,000
Giữ Thơm Quê Mẹ – tập san văn nghệ do Lá Bối xuất bản, Hoài Khanh coi sóc. Tồn tại từ giữa năm 1965 đến giữa năm 1966, ra được 12 số, mỗi tháng 1 số, có

Tạp chí Tư Tưởng

5,000,000
Tạp chí Tư Tưởng ra đời năm 1967 và kết thúc năm 1975, cùng với sự kết thúc của Viện

Vạn Hạnh – Bản Quét Củ Nâu

2,500,000
VẠN HẠNH (Thư viện Huệ Quang tái bản lần thứ hai 2019, có chỉnh sửa kĩ lưỡng và bổ sung

Vạn Hạnh – Bản Thường

2,000,000
VẠN HẠNH (Thư viện Huệ Quang tái bản lần thứ hai 2019, có chỉnh sửa kĩ lưỡng và bổ sung