Hiển thị 1–24 của 105 kết quả

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải

80,000
Tâm kinh Bát nhã, kể từ ngày bản dịch của Ngài Huyền Tráng ra đời, đã được tất cả các

Bước Đầu Học Phật

55,000
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy y và người hướng dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp vị gì cho hợp?Thực vậy, kinh sách man mác, giáo lý cao

Bước Đầu Vào Đạo Tu Hoa Nghiêm Thập Tín

70,000
Tập sách nhỏ này là phần rút gọn những điểm thực tế tu tập từ cuốn Hoa Nghiêm Đại Cương

Cẩm Nang Tu Đạo

70,000
Tập Cẩm-Nang-tu-đạo này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh-tăng cận đại – Hòa-Thượng Quảng-Khâm (1892-1986). Là

Căn Bản Của Tín Đồ Phật Giáo

55,000
Quyển "Căn Bản Của Tín Đồ Phật Giáo" được viết trong hoàn cảnh Tam Tạng Pháp sư Huyền Cơ đã nghiên cứu năm đại tạng khác nhau ở trường Bác Cổ Hà Nội (từ

Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam

170,000
Quyển "Công Cuộc Tranh Đấu Của Phật Giáo Việt Nam" của nhà văn Quốc Tuệ đã góp đặng nhiều tài liệu xác thực về cuộc đấu tranh cho năm nguyện vọng Phật giáo

Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Hoà Thượng Tuyên Hoá

100,000
Cuộc Đời Và Đạo Nghiệp Của Hoà Thượng Tuyên HoáNội dung quyển sách này gồm những mẩu chuyện có liên quan từ khoảng đời thơ ấu đến lúc trưởng thành xuất

Cuộc Tranh Đấu Lịch Sử Của Phật Giáo Việt Nam

110,000
Sách làm lại, khổ lớn (29 x 42 cm), là một tập tài liệu sống động với nhiều hình ảnh về cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm, mà

Cuốn Sách Nhỏ Của Người Xuất Gia

45,000
Cuốn sách này trích lục trong kinh luật, viết đúng như quyết nghị của Đại Hội Đồng Giáo Hội Tăng Già Thừa Thiên vừa rồi, một cuốn sách nhỏ nhưng ghi chép

Di-Sa-Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật (Bộ 2 Quyển)

400,000
Di sa tắc luật, Ngũ phần luật do các ngài Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch vào đời

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

100,000
Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ hai mươi lăm nhưng trong bản kinh xưa thì là thứ hai mươi bốn vì trong đó thiếu một phẩm là Đề Bà Đạt Ma. Phẩm Phổ Môn diễn bày

Đại cương Kinh Hoa Nghiêm

100,000
Là Phật tử thì ít nhiều ai cũng có nghe qua tên kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh dài vô cùng trong kho tàng chân lý nhà Phật. Vì quá dài, nên đôi khi thật khó đọc v

Đại Tạng Kinh (Bản Đặc Biệt) – 37 Tập

24,000,000
Ấn bản đặc biệt có hai điểm mới so với các bản đang lưu hành: Mạ vàng 2 đầu sách.

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận

130,000
Bác sĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bản chuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được giới học gả Nhật coi như một triết gia Ấn. Ông rất giỏi Phạn Ngữ

Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa

125,000
Giá trị của tập sách nầy là diễn đạt được tiến trình lịch sử tư tưởng Phật giáo qua ba giai đoạn Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật giáo các Bộ phái và Phật Giáo

Đạo Phật

65,000
"Đạo Phật" bất cứ truyền bá đến nước nào cũng bắt đầu nhiếp phục giới tri thức, rồi sau mới lan rộng đến quần chúng, cũng như vầng thái dương, từ ngọn núi

Đạo Phật Hiện Đại Hóa

90,000
Hiện đại hóa đạo Phật không có nghĩa là thế tục hóa đạo Phật. Đạo Phật đi vào cuộc đời nhưng không bị cuộc đời làm giảm mất đi những đặc tính siêu việt của

Đạo Phật Ngày Mai

85,000
Ngày mai, đạo Phật còn sẽ có mặt tại Việt Nam không, và nếu có thì trong những hình thức nào? Câu hỏi đó tuy là câu hỏi về ngày mai, nhưng thực sự có liên

Đạo Phật Với Con Người

75,000
ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI, đem lại sự hiểu biết chính đáng về danh-nghĩa, sự cấu-tạo cùng đặc-tính và giá-trị con người, làm cho con người trực-nhận

Đức Phật Giữa Chúng Ta

70,000
"Cuốn sách nầy nói về cái khía cạnh tổng quát của Đạo Phật. Muốn nói về cái khía cạnh ấy, tất phải quay về với Đức Phật như đã trở lại trong loài người. Đó